Notice: Undefined variable: headerimg in /var/www/vhosts/lastmilelogistics.nu/httpdocs/wp-content/themes/lastmilelogistics/components/header-photo.php on line 21

Notice: Undefined variable: headertxt in /var/www/vhosts/lastmilelogistics.nu/httpdocs/wp-content/themes/lastmilelogistics/components/header-photo.php on line 23

Privacyverklaring

Last Mile Logistics, gevestigd aan Schijfstraat 23, 5061 KA te Oisterwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.lastmilelogistics.nu
Schijfstraat 23 
5061 KA Oisterwijk
013-7110022

Ilona Mol is de Functionaris Gegevensbescherming van Last Mile Logistics zij is te bereiken via i.mol@lastmilelogistics.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Last Mile Logistics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en-/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en-/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en-/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lastmilelogistics.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Last Mile Logistics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Last Mile Logistics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Zolang de samenwerking duurt blijven uw gegevens bewaard. Mocht de samenwerking stoppen, dan zullen wij de gegevens nog 5 jaar bewaren.
  • Als u niet meer in dienst bent bij het bedrijf, dan zullen wij u gegevens direct verwijderen, mits wij op de hoogte zijn van uw vertrek.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Last Mile Logistics verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Last Mile Logistics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Last Mile Logistics gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Last Mile Logistics en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lastmilelogistics.nu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Last Mile Logistics wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Last Mile Logistics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lastmilelogistics.nu

CONTACT OPNEMEN